Νέο σήμα για την αλυσίδα GOODY'S BURGER HOUSE

  • projects
10/06/2015

Η επικοινωνιακή ταυτότητα των Goody's Burger House άλλαξε και μαζί χρειάστηκε να αντικατασταθούν οι προσόψεις και εξωτερικές σημάνσεις σε όλο το δίκτυο. Η εταιρία μας ανέλαβε πανελλαδικά τόσο τη συγκεκριμένη εργασία, όσο και επιπρόσθετες ειδικές κατασκευές για την εσωτερική διακόσμηση των GBH.