Ειδικές κατασκευές για την εταιρία POLYPTYCHON

ΠΕΛΑΤΗΣ:
POLYPTYCHON

Για την εταιρία Polyptychon κατασκευάσαμε μεταλλικά τρισδιάστατα σώματα από αλουμίνιο, τα οποία και επενδύσαμε περιμετρικά με πλαστικοποιημένη ψηφιακή εκτύπωση υψηλής ανάλυσης. Οι κατασκευές τοποθετήθηκαν με το γερανοφόρο όχημά μας σε δύο από τα πιο κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης: το Λιμάνι και την Καμάρα.