Εξωτερικές επιγραφές για την ELLINAIR

ΠΕΛΑΤΗΣ:
ELLINAIR S.A.

Η επιγραφή που επιλέχθηκε για τα γραφεία της νέας αεροπορικής εταιρίας του Ομίλου Μουζενίδη είναι επιβλητική σε διάσταση και αποτελείται από πλέξι γκλας δύο χρωμάτων και εσωτερικό φωτισμό από LED υψηλής τεχνολογίας. Ο πυλώνας είναι μεταλλικός, δύο όψεων, με φωτεινό σώμα στο επάνω μέρος του.